30% Summer Black Friday 30% Summer Black Friday 30% Summer Black Friday 30% Summer Black Friday 30% Summer Black Friday 30% Summer Black Friday

Vrátenie tovaru

KROK 1 

O vrátení produktu nás, prosím, informujte na kontakt@hellococo.sk Napíšte nám, z akého dôvodu produkt vraciate, aby sme v budúcnosti veci vedeli vylepšiť a nezabudnite pripísať číslo vašej objednávky.


 

KROK 2 

Tovar nám pošlite doporučene ideálne do rovnakého obalu, ako Vám bol tovar doručený na adresu: 

 

KO Brands Trading s.r.o.

Elektrárenská 6

831 04  Bratislava


 

KROK 3 

Po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy a doručení vráteneho tovaru predávajúci vráti najneskôr do 14 dní kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci vráti platbu rovnakým spôsobom, ako kupujúci použil pri svojej platbe. Kupujúci sa môže s predávajúcim dohodnúť aj na inom spôsobe vrátenia platby.  


 

PODMIENKY

Tovar nám prosím doručte kompletný, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný, inak kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Späť do obchodu